All Purpose Potting Mix 30 L

All Purpose Potting Mix 30 L

  • $5.89
    Unit price per Total Nitrogen (N) - 0.3%
Available Phosphoric Acid (P2O5) - 0.01%
Soluble Potash (K2O) - 0.04%
Minimum Organic Matter - 25%
Maximum Moisture - 57%